Du lịch Phú Yên
HỖ TRỢ TƯ VẤN MIỄN PHÍ VỀ DU LỊCH PHÚ YÊN
LIÊN HỆ SĐT BÊN DƯỚI NHÉ ^^
09319.555.35 - 098.857.0655

Sáng mãi tên Người - Hồ Chí Minh

Thứ năm - 18/05/2017 23:18
Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, vĩ đại của cách mạng Việt Nam; người sáng lập và rèn luyện Đảng ta; anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới. Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là tài sản tinh thần vô giá của Đảng ta và nhân dân ta. Nội dung tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vô cùng phong phú, thể hiện trong toàn bộ di sản và cuộc đời hoạt động của Người, có mối quan hệ thống nhất, biện chứng tạo nên nhân cách vĩ đại Hồ Chí Minh.
Chủ tịch Hồ Chí Minh - Vị cha già dân tộc
Chủ tịch Hồ Chí Minh - Vị cha già dân tộc

Tư tưởng Hồ Chí Minh là hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, là kết quả vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin vào điều kiện cụ thể của nước ta, kế thừa và phát triển các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại. Đạo đức Hồ Chí Minh là một bộ phận của tư tưởng Hồ Chí Minh; là một hệ thống các quan điểm cơ bản và toàn diện về đạo đức, vị trí, vai trò của đạo đức, những chuẩn mực giá trị của đạo đức cách mạng và những nguyên tắc xây dựng đạo đức. Tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh được thể hiện sinh động qua chính tấm gương đạo đức của Người; trong mỗi hành động, lời nói, cử chỉ, việc làm và sinh hoạt hàng ngày. Phong cách Hồ Chí Minh phản ảnh những giá trị cốt lõi trong tư tưởng, đạo đức của Người, được thể hiện trong công việc, ứng xử gần gũi và tự nhiên, có sức thu hút, cảm hóa diệu kỳ.

 

Xuất phát từ yêu cầu tiếp tục nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng, đáp ứng với yêu cầu, nhiệm vụ cách mạng nước ta trong giai đoạn mới, từ năm 2006, Bộ Chính trị (khóa X) ban hành Chỉ thị 06; năm 2011, Bộ Chính trị (khóa XI) ban hành Chỉ thị 03 về học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, ngày 15/5/2016, Bộ Chính trị đã ban hành Chỉ thị 05 về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Chỉ thị nêu rõ: “Việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một nội dung quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, xây dựng đội ngũ cán bộ cấp chiến lược đủ năng lực, phẩm chất, ngang tầm nhiệm vụ; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu”.

 

Qua hơn 10 năm triển khai thực hiện các chỉ thị của Bộ Chính trị, nhất là Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, cùng với cả nước, các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể trên địa bàn tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện sâu rộng trong cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, đi sâu vào cuộc sống, tạo sự chuyển biến rõ rệt trong nhận thức, ý thức rèn luyện, tu dưỡng đạo đức lối sống của cán bộ, đảng viên và nhân dân.

 

Bên cạnh những kết quả tích cực đạt được, trong năm qua việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị (khóa XII) cũng còn những mặt hạn chế, bất cập như: Một số cơ quan, đơn vị, địa phương xây dựng kế hoạch thực hiện còn chung chung, chưa cụ thể; nội dung chưa sát với nhiệm vụ từng ngành, đơn vị. Trong quá trình triển khai thực hiện còn mang tính hình thức, việc tổ chức học tập chuyên đề và xây dựng kế hoạch làm theo còn chậm. Công tác tuyên truyền ở một số cơ quan, đơn vị, địa phương chưa thường xuyên, hiệu quả chưa cao; việc tuyên truyền, cổ vũ, phát triển, nhân rộng những nhân tố điển hình, mô hình mới còn hạn chế...

 

Để việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong thời gian tới trên địa bàn tỉnh đạt kết quả cao hơn và toàn diện hơn, các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, địa phương, đơn vị cần tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức trong thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị (khóa XII). Tiếp tục thực hiện nền nếp việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong các kỳ sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề gắn với việc thực hiện Nghị quyết TW 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp gắn với thực hiện Quy định 101 năm 2012 của Ban Bí thư (khóa XI) về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; Quy định 55 năm 2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên. Thực hiện nghiêm Chỉ thị 23 năm 2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XV) về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị; Chỉ thị 14, năm 2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XVI) về “Năm kỷ cương, hành chính 2017”... Tiếp tục quan tâm giáo dục đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ, học sinh, sinh viên, đoàn viên, hội viên, cán bộ, đảng viên theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Kịp thời biểu dương, khen thưởng các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt, những cách làm hay, mô hình hiệu quả trong học tập và làm theo gương Bác. Đồng thời phê bình, uốn nắn những nhận thức lệch lạc, nói không đi đôi với làm, bệnh hình thức... Kiên quyết đấu tranh với các quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội.

Thực hiện hiệu quả Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị (khóa XII) chính là sự bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc và là món quà có ý nghĩa mà mỗi tập thể, mỗi người trong chúng ta thành kính dâng lên Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, nhân dịp toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta long trọng kỷ niệm, mừng Ngày sinh của Người.

PHÚ YÊN

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
KÊNH THÔNG TIN DU LỊCH TỈNH PHÚ YÊN
Website là trang thông tin, tin tức tổng hợp tại tỉnh Phú Yên, hiện trong quá trình thử ngiệm chờ giấy cấp phép.
Mọi sao chép trên website này vui lòng để lại nguồn tin, tránh vi phạm bản quyền.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây